Om Lid te worden van de Liga Vrouwen Voetbal 2020-2021 is het voldoende
om volgend bedrag over te maken naar volgende rekening:

Enkel het geld betalen van de hoogst ingeschreven ploeg in competitie.

(Gelieve uw clubgegevens te vermelden)

Super league                     30 €                                            

1e Nationale                       25 €                                                                             

2e Nationale                      20 €      

Provinciale Afdelingen      10 €

Rekening IBAN:  BE75 9796 3172 6851
op naam van Liga Vrouwenvoetbal

met vermelding van de naam van uw club (en eventueel stamnummer)